سایکو
قالب‌ وبلاگ‌تان را، خودتان بسازید!
جمعه پانزدهم فروردین 1393
...

من بعید است به نزدیک شدن فکر کنم

استوایی‌تر از آنی که یخ ات آب شود

+ نوشته شده در 1:48 توسط من.
جمعه یازدهم بهمن 1392

فک کنم پیر شدم دیگه حوصله دعوا مامان بابا رو ندارم :|

+ نوشته شده در 19:31 توسط من.
چهارشنبه بیست و نهم آبان 1392

خدایا برایم دعا کن...

اینبار به جای اینکه از بندگانت التماس دعا داشته باشم از تو میخواهم که برایم دعا کنی...

با دعای تو پرواز کنم حتی برای لحظه ای...

خدایا... التماس دعا

+ نوشته شده در 20:52 توسط من.
چهارشنبه بیست و نهم آبان 1392در ناکجا اباد این کویر بی نشان

مهم این است که خودت باشی

قصه ات را شبیه خودت

شبیه زیباترین غزل جهان بنویس

+ نوشته شده در 20:51 توسط من.
چهارشنبه بیست و نهم آبان 1392

آرزوهایت را به گور نبر

بجنگ

حذف کن از زندگی ات ، دوستان منفی باف را

دور شو از هرکسی که گفت: " تو نمی توانی "

آدم های بی اراده ، خودشان را به دست تقدیر می سپارند

رسالت تو ، خوردن و خوابیدن نیست

به فکر تغییر افکار دیگران نباش

خودفریبی کار روزمرگی آنهاست

راهت را کج کن ، همیشه نباید از وسط جمعیت رد شد

دست از این همه حسرت کشیدن بردار

خوشبختی ، قدم زدن در خیابانی است که تو را به آرزوهایت نزدیک تر می کند

قلم موی را بردار

تابلوی زندگی ات را خودت نقاشی کن


+ نوشته شده در 20:40 توسط من.